Luka Aničić Zbirka fotografija Croatia line d.d. (u stečaju) (Jugoslavenska linijska plovidba)

Zbirku fotografija Croatia line d.d. u stečaju (HR-DARI-919) obradio je Luka Aničić pod mentorstvom Amira Obhođaša tijekom 2009. godine kao praktični dio ispita za dobivanje stručnog zvanja arhivist. Društveno poduzeće Croatia line je pravni i poslovni slijednik poduzeća Jugoslavenska linijska plovidba – Jugolinija osnovanog 1947. godine. Zbirku fotografija preuzeo je Državni arhiv u Rijeci po službenoj dužnosti u travnju 2002. godine. Sadržajno je zbirka podijeljena u tri serije: Brodovi, Portreti djelatnika i Razno. U pravilu riječ je o pozitivima fotografija iako se u zbirci nalazi i manji broj negativa. O fotografijama je skrbio Odjel za reklamu i propagandu. Stvaratelj nije imao vlastitu foto službu, nego su sve fotografije nastale radom vanjskih suradnika ili fotografa-amatera.

Zbirka se vodi kao otvorena zbirka fotografija obzirom da fond HR-DARI-743 Jugolinija/Croatia line (1947. – 2000.) nije arhivistički sređen, te je opravdano pretpostaviti da će se sređivanjem spomenutog fonda pronaći još fotografija ili relevantnih informacija za zbirku.