Rina Blažić Abramović: Lučka ispostava Krk 1945.-1989. (Sumarni inventar arhivskog fonda HR-DARI-517)

Fond Lučka ispostava Krk preuzet je u Državni arhiv u Rijeci 2004. godine od Lučke kapetanije Rijeka, zajedno s gradivom drugih lučkih ispostava koje su bile pod njenom nadležnošću.

Raspon gradiva stvaratelja obuhvaća godine 1945.-1987. Fond sadrži dokumentaciju vezanu za rad lučkog ureda kroz duži vremenski period, tako da se kroz nju mogu pratiti brojne promjene u organizaciji pomorske uprave na lokalnoj razini, te mijenjanje i oblikovanje sustava pomorskog zakonodavstva u Hrvatskoj i Jugoslaviji.

Fond sadrži opću dokumentaciju, kazala, upisnike, evidencije brodova, pomoraca i iskorištavanja javnog pomorskog dobra, zapise o pomorskim prekršajima i nezgodama, te carinskoj službi. Veći dio dokumentacije odnosi se na evidenciju pomoraca. Evidencija prometa brodova, robe i putnika jednim dijelom se odnosi na sve krčke luke, jer je u pojedinim razdobljima Lučka ispostava Krk bila nadređena ostalim lučkim uredima na otoku, Malinskoj, Omišlju, Šilu, Vrbniku, Baškoj i Puntu.