Ljubinka Toševa Karpowicz: Riječki masoni i D’Annunzijeva okupacija Rijeke

Okupacija Rijeke od Gabrielea D’Annunzija bila je dugo planirana akcija u kojoj su sudjelovali različiti subjekti ujedinjeni s jednim ciljem – aneksije Rijeke Italiji usprkos odredbama Londonskog ugovora. Obzirom na cilj, akcija koju su interesenti poduzimali, bila je najčešće tajna.
U ovom članku zadržati ćemo se samo na aktivnosti riječkih masona. Njihova je uloga u tom pothvatu bila važna, ako ne i odlučujuća.
O tome da je Marš na Rijeku bio “revolucionarni čin” koji je započeo 29. listopada 1918., kada je Talijansko nacionalno vijeće proglasilo aneksiju Rijeke Italiji, piše jedan od najaktivnijih učesnika Edoardo Susmel, dok suvremeni talijanski autori pišu o ulozi masonerije u nastanku fašizma.
Ovaj članak bavi se samo ulogom riječkih iredentista-masona u organiziranju D’Annunzijevog ulaska u Rijeku.