Irvin Lukežić: Iz povijesti jedne riječke kavane uništene za D’Annunzijeve okupacije

Nekada je u Rijeci postojala poznata Delićeva kavana, prije toga Caffé Panachoff, koja se nalazila na Fiumari, nedaleko nekadašnje državne granice na Rječini, koja je dijelila takozvani corpus separatum od hrvatskoga Sušaka, na susjednoj obali. O toj legendarnoj kavani dalo bi se napisati čitavu jednu knjigu. Nažalost, toga se lokala danas više nesjećaju ni oni najstariji Riječani. Bila je ona uoči Prvog svjetskog rata jedno do najpopularnijih gradskih okupljališta, gdje su se mogli susresti ljudi svih mogućih staleža, podrijetla i jezika. Posebno je bila poznata kao mjesto gdje su se sastajali riječki Hrvati, zajedno sa pripadnicima drugih slavenskih naroda. Razlog za to bila je činjenica da se kavana nalazila na samoj državnoj granici, tako da je to mjesto bilo vrlo prikladno za sastajanje onih koji su bili na proputovanju ili na kraćem boravku u gradu. Među njenim brojnim posjetiteljima izdvaja se osebujna figura jednoga Dubrovčanina, Frana Vuksana, poznatog po nadimku Lup od mora, koji je ovdje često znao navraćati uoči Prvog svjetskog rata i o kojem će kasnije biti više riječi. Prije toga predstavit ćemo dvojicu vlasnika ove kavane, Ivana Panahova
i Josipa Delića.