Natka Badurina: D’Annunzijeva okupacija Rijeke: prema transnacionalnom pamćenju

Stogodišnjica „riječkog pothvata“ (tal. l’impesa di Fiume) poklapa se s posebnim stanjem europskog pamćenja dvadesetog stoljeća i odražava neke njegove važne osobine. U prvom ćemo se dijelu ovog rada posvetiti talijanskom i europskom povijesno-političkom kontekstu u koji se uklapa današnji prikaz tog događaja u talijanskoj javnosti, a u drugom ćemo ukazati na neke dokumente i svjedočenja, pretežno iz riječkog Državnog arhiva, koji opovrgavaju taj prikaz, u želji da time doprinesemo izgradnji cjelovitijeg i transnacionalnog pamćenja. Nije nam cilj dati novo tumačenje ovog povijesnog događaja, već razumjeti narativnu logiku prema kojoj se on predstavlja javnosti i postaje osnovom kolektivnog pamćenja. Osim u području komparativnih studija hrvatsko-talijanskih odnosa, naš glavni metodološki oslonac bit će interdisciplinarno polje studija pamćenja.