Boris Zakošek i Sandro Poropat: Rijeka 1919. Fašizam prije fašizma. D’Annunzio i danuncijada u gradivu Državnog arhiva u Rijeci

O stotoj obljetnici okupacije Rijeke 12. rujna 1919. od strane postrojbi talijanskog književnika, političara i vojnika Gabrielea D’Annunzija (Pescara, 12. ožujka 1863. – Gardone Riviera, 1. ožujka 1938.) Državni arhiv u Rijeci je pripremio izložbu prigodom Dana arhiva. Otvorenje izložbe upriličeno je 11. lipnja 2019., a zatvorena je 13. rujna iste godine. Na otvorenju izložbe su govorili njezini autori Boris Zakošek i Sandro Poropat, ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci Goran Crnković te profesorica slavistike na Sveučilištu u Udinama Natka Badurina. Gradivo odabrano za izložbu, izvornici ili preslike, bilo je izloženo u dvije dvorane na šesnaest panoa i u trinaest tematskih vitrina. Riječ je o gradivu pohranjenom gotovo isključivo u fondovima i zbirkama Državnog arhiva u Rijeci.

Izložba je obuhvaćala razdoblje od kraja Prvog svjetskog rata u listopadu 1918. do prvih dana 1921. godine i odlaska D’Annunzija i njegovih legionara iz Rijeke. Prikazivala je djelovanje Narodnog vijeća SHS na čelu s dr. Rikardom Lencem i Talijanskog nacionalnog vijeća na čelu s dr. Antonijem Grossichem u Rijeci prije dolaska D’Annunzijevih postrojbi, sam dolazak postrojbi i preuzimanje vlasti, uspostavu D’Annunzijeve države i proglašenje Reggenze del Carnaro, politička i društvena zbivanja toga vremena, represiju nad Hrvatima te, u konačnici, vojno slamanje D’Annunzijeve vlasti. Cilj izložbe bio je predočiti širem sloju građana jedno složeno razdoblje riječke povijesti, danas slabo poznato i često obavijeno mistifikacijama.

Prolog

Politika svršenog čina

D’Annunzio, političar i vojnik

Građanin Gabriele D’Annunzio

D’Annunzijeva vlast

Izbori

Znakovlje

Riječki grb

Memoari, memorabilije, literatura

Oporba

Proglas Rikarda Lenca / Hrvatski poduzetnici u Rijeci

Represija nad Hrvatima